Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Văn hóa ẩm thực của người Tu Dí (huyện Mường Khương-tỉnh Lào Cai)
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Văn hóa ẩm thực của người Lào ở Lai Châu
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Phong tục cưới hỏi truyền thống của người Lào Phiên Sản, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  392.509597
 
Phong tục tang ma truyền thống của người Lào ở xã Mường Khoa huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu : Giới thiệu văn hóa dân gian
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Tri thức dân gian về cúng chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em của người Dao tuyển ở Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú, Triệu Văn Quẩy
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Thơ ca dân gian dân tộc Mảng
Tác giả: Đặng Thị Oanh, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Trường ca xa nhà của người Hà Nhì huyện Mường Tè, tính Lai Châu
Tác giả: H'Long Tơ, Bùi Quốc Khánh, Bùi Xuân Tiệp, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mảng
Tác giả: Bùi Quốc Khánh, Đặng Thị Oanh, Hải Yến, Lê Thành Nam, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn, Vũ Văn Cương
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1

Truy cập nhanh danh mục