Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại thị trường TP.Hồ Chí ...
Tác giả: Huỳnh Bảo Nghi, Nguyễn Thị Thảo, Trần Tiến Tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  658.87
 
Giải pháp phát triển "phong trào sinh viên 5 tốt" cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường đại học Công nghệ TP. Hồ...
Tác giả: Võ Ngọc Đoan Trinh, Nguyễn Thị Thảo nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  371.89
 
Các nhân tố tác động đến xây dựng hình ảnh thương hiệu trường đại học Công nghệ TPHCM dưới cảm nhận sinh viên tại trường
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Linh, Nguyễn Thùy Thủy Truyên, Trần Phan Thúy Ngọc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.827
 
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần
Tác giả: Huỳnh Tấn Long, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Nguyễn Văn Triển, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  691
 
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần : báo cáo tổng kết
Tác giả: Huỳnh Tấn Long, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Nguyễn Văn Triển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  691
 
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần
Tác giả: Huỳnh Tấn Long, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Nguyễn Văn Triển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  691
 
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp tái sử dụng dòng thải từ hoạt động làng nghề làm bột xã Tân Phú Trung - Châu Th...
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang, Lâm Vĩnh Sơn, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Thanh Phong
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Các nhân tố tác động đến xây dựng hình ảnh thương hiệu Trường Đại học công nghệ TP.HCM dưới cảm nhận sinh viên tại trườn...
Tác giả: Trần Phan Thùy Ngọc, Nguyễn Thị Thảo Linh, Nguyễn Thùy Thủy Tuyên, Võ Chiêu Vy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.827
 
Giải pháp phát triển “phong trào sinh viên 5 tốt” cho sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Phú Tụ, Võ Ngọc Đoan Trinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  378.1981
 
Nghiên cứu thực trạng các mô hình thương mại bán lẻ: Trường hợp nghiên cứu ngành hàng tiêu dùng tại thị trường TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Bùi Nhật Lê Uyên, Huỳnh Bảo Nghi, Trần Tiến Tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.87
 
1

Truy cập nhanh danh mục