Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Nghiên cứu xây dựng htqlmt theo tiêu chuẩn iso 14001:2010 cho công ty cổ phần dược phẩm ampharco Khu công nghiệp nhơn tr...
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Hà, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Ứng dụng ảnh viễn thám để đánh giá thiệt hại do lũ - áp dụng điển hình tại tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang, Bùi Tá Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua dừa
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Ly, Lê Thanh Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ddc: 
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại CTY TNHH TM - DV Oto Thuần Phát
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.76
 
Hiệu quả hoạt động kinh doanh trà tại công ty TNNN Tâm Châu
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Ngô Ngọc Cương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân tích hoạt động tín dụng tại NHTM CP Vietbank-PGD Vạn Hạnh
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Mai
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp thích ứng tại huyện cai lậy, tỉnh Tiền giang
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.114
 
Thực trạng đăng kí quyền sở hữu tài sản theo pháp luật Việt Nam hiện hành
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Dương Tuấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.04
 
Đánh giá ảnh hưởng của các cơ sở sản xuất bún đến môi trường và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường tại huyện Hóc Môn...
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Linh, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Tính toán, thiết kế hệ thống XLNT công ty TNHH cao su Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, công suất 500M3/ngày.đêm
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Tôn Thất Lãng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục