Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 38 kết quả
Thiết kế hệ thống điều khiển các thiết bị sử dụng trong ngôi nhà thông minh
Tác giả: Trần Minh Thức, Lê Minh Thành, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thiết kế xe trượt thể thao “Sport Scooter”
Tác giả: Phạm Minh Chí, Đỗ Hoàng Nam, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.227
 
Tính toán và thiết kế khung sườn xe ôtô điện 02 chỗ ngồi
Tác giả: Phan Trần Đức Nhân, Lương Việt Hải, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.24
 
Nghiên cứu, thiết kế ghế điện thông minh
Tác giả: Ngô Ngọc Sơn, Nghê Văn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Hậu, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 
Thiết kế mô hình hệ thống lái có trợ lực điện
Tác giả: Danh Phi Cao, Hoàng Minh Đạt, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.247
 
Thiết kế hệ thống cảnh báo tài xế ngủ gật trên ô tô – Thi công, lắp đặt và thực nghiệm hệ thống
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Cao Gia Bảo, Nguyễn Kế Thức, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.276
 
Tính toán - thiết kế hệ thống điện xe ô tô điện 2 chỗ ngồi
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sang, Dương Minh Hải, Nguyễn Ngọc Sang, Nguyễn Tấn Phú, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Thiết kế hệ thống điều khiển gập gương tự động trên ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Việt Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.276
 
Thiết kế mô hình hệ thống treo và lái phục vụ giảng dạy ngành công nghệ kỹ thuật ô tô
Tác giả: Trần Hoàng Phúc, Bùi Minh Hiếu, Lê Minh Kha, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.247
 
Thiết kế mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu phcuj vụ giảng dạy sinh viên công nghệ kỹ thuật ô tô
Tác giả: Lê Minh Phương, Đinh Xuân Tân, Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.271
 

Truy cập nhanh danh mục