Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Thiết kế chung cư Hiệp Phú
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Quản trị tài chính doanh nghiệp. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Speaking 3
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Speaking 4
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Translation 1&2
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Translation Psychology
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Interview
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Quản trị doanh nghiệp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.0068
 
Phân tích dữ liệu với R
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.502855133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục