Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Quản trị tài chính doanh nghiệp. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Y học thực chứng = Evidence - based Medicine
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế
Tác giả: Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  604.2
 
Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế
Tác giả: Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  604.2
 
Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế
Tác giả: Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Bê tông cho công trình biển
Tác giả: Phạm Hữu Hanh, Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1834
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí . Tập 2
Tác giả: Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí . Tập 2
Tác giả: Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  604.2
 
Giáo trình điều dưỡng sức khỏe tâm thần : Sách dùng cho cử nhân điều dưỡng
Tác giả: Đoàn Thị Huệ, Eric Hahn, Lê Công Thiện, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Văn Tuấn, Tạ Thị Minh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.890231
 
1

Truy cập nhanh danh mục