Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Cơ sở quan trắc công trình cầu trong thi công và khai thác
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.250287
 
Thiết kế tối ưu
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420151
 
Ví dụ tính toán mố trụ cầu : Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.20288
 
Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình giao thông
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.154
 
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.217
 
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.217
 
Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Thiết kế cầu treo dây võng
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.23
 
Cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.257
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục