Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Ví dụ tính toán mố trụ cầu : Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.20288
 
Cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.257
 
Phân tích và quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng cầu
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Đinh Công Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thanh Hà
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.25
 
Cầu bê tông cốt thép . T.2
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.257
 
1

Truy cập nhanh danh mục