Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 50 kết quả
Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Thiết kế cầu treo dây võng
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.23
 
Cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.257
 
Thiết kế cầu treo dây võng
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.23
 
Diễn xướng dân gian trong lễ hội ở Khánh Hòa
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Tứ Hải
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Phân tích và quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng cầu
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Đinh Công Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.2
 
Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Lê Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thanh Hà
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.25
 
Ví dụ tính toán cầu dầm liên hợp
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Tuyết Trinh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.21
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu. Tập 2- Phân tích tính toán kết cấu cầu bê tông cốt thép ...
Tác giả: Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.250285
 

Truy cập nhanh danh mục