Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 50 kết quả
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu : Tập 1- Các ứng dụng cơ bản
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Trọng Nghĩa
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.250285
 
Hồn quê xứ Vạn
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Võ Khoa Châu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Làng Phú Lộc xưa và nay
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Văn Thích
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Cọc đất xi măng phương pháp gia cố nền đất yếu
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Vũ Minh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Thiết kế - thi công giám sát công trình hầm giao thông
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Trần Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.193
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu . Tập 1 - Các ứng dụng cơ bản
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Trọng Nghĩa
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.250285
 
Giáo trình cầu bêtông cốt thép
Tác giả: Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.217
 
Hệ thống quan trắc cầu dây văng và cầu dây võng
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Bùi Xuân Học
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.20287
 
Các công nghệ thi công cầu
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Phạm Huy Chính
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.2
 
Bê tông cốt sợi thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 

Truy cập nhanh danh mục