Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Trường điện từ
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530.141
 
Vi điều khiển : giáo trình
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Giáo trình vi xử lý
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  004.165
 
Xử lý tín hiệu số
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Thực hành vi điều khiển
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Thực hành xử lý tín hiệu số
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Hệ thống nhúng
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Thiết kế lõi ip cho dsp
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Trường điện từ
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530.141
 
Tin học kỹ thuật
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.0285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục