Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Trường điện từ
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530.141
 
Các phương pháp tách sóng đa truy nhập trong CDMA
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Vi điều khiển : giáo trình
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Giáo trình vi xử lý
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  004.165
 
Thiết kế Kit thí nghiệm 89C51 : Giáo trình thí nghiệm
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Thiết kế Kit thí nghiệm 89C51 : Báo cáo thí nghiệm
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Xử lý tín hiệu số
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Thực hành vi điều khiển
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Thực hành xử lý tín hiệu số
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Hệ thống nhúng
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục