Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 34 kết quả
Thiết kế lõi ip cho dsp
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Trường điện từ
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530.141
 
Tin học kỹ thuật
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.0285
 
Thực hành vi điều khiển
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Thực hành xử lý tín hiệu số
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Hệ thống nhúng
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Tin học kỹ thuật
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  620.0285
 
Xử lý tín hiệu số
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3822
 
Giao tiếp với máy tính qua cổng USB và ứng dụng trong giao tiếp ngoại vi
Tác giả: Phan Xuân Trường, Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế và thi công mạch điều khiển thiết bị bằng máy tính
Tác giả: Lê Ngọc Nguyên, Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục