Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 87 kết quả
Thực hành vi sinh đại cương
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Vi sinh đại cương
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Các phương pháp phân tích vi sinh
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Xây dựng ngân hàng giống vi sinh vật phục vụ cho công tác giảng dạy
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Thực hành kỹ thuật phân tích vi sinh
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Thực hành vi sinh đại cương
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi tách chiết đến hoạt tính kháng khuẩn của cây Medinilla SP
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  615.321
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục