Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Giáo trình công nghệ lạnh thủy sản
Tác giả: Nguyễn Văn Tài, Trần Đức Ba
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.94
 
Lạnh và chế biến nông sản thực phẩm
Tác giả: Trần Đức Ba, Đỗ Việt Hà, Trần Thu Hà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Công nghiệp TpHCM, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Giáo trình lạnh đông rau quả xuất khẩu
Tác giả: Đỗ Thanh Thủy, Lê Phước Hưng, Trần Đức Ba
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
Giáo trình công nghệ lạnh thủy sản
Tác giả: Nguyễn Văn Tài, Trần Đức Ba, Trần Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.94
 
Giáo trình công nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đới
Tác giả: Trần Đức Ba, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Liêm, Nguyễn Văn Tài, Trần Đức Ba, Trần Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0285
 
Lạnh đông rau quả nhiệt đới
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Trần Đức Ba, Trần Hữu Dụng, Trần Thu Hà
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.853
 
Công nghệ lạnh ứng dụng trong sản xuất nước đá, đá khô và nước giải khát
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Ba, Trần Ngọc Hào, Trịnh Văn Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  663
 
Giáo trình công nghệ lạnh nhiệt đới
Tác giả: Nguyễn Văn Tài, Trần Đức Ba, Trần Thu Hà, Trần Văn Thống
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.56
 
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm Công nghệ lạnh. Tập 1
Tác giả: Lê Phước Hùng, Lê Thanh Minh, Lê Văn Tán, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Ba, Trần Ngọc Hào, Trịnh Văn Chơn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.0285
 
1

Truy cập nhanh danh mục