Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Lý luận giảng dạy tiếng Anh
Tác giả: Trần Quốc Thao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Kỹ thuật giảng dạy tiếng anh
Tác giả: Trần Quốc Thao
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Lý luận giảng dạy tiếng anh
Tác giả: Trần Quốc Thao
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Kỹ thuật giảng dạy tiếng anh
Tác giả: Trần Quốc Thao
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ddc: 
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công nghệ trong học tiếng anh của sinh viên khoa ngoại ngữ đại học Hutech
Tác giả: Đoàn Văn Thành, Trần Quốc Thao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  428.00285
 
Thái độ với việc sử dụng công nghệ trong việc học tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành anh văn tại Hutech
Tác giả: Huỳnh Thị Thiên Ngân, Nguyễn Huỳnh Trúc An, Nguyễn Ngọc Yến, Trần Quốc Thao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  428.00285
 
Nhận thức của sinh viên chuyên anh về vai trò của văn hóa trong học tiếng anh
Tác giả: Nguyễn Hồng Nhiên, Nguyễn Huỳnh Trúc An, Nguyễn Ngọc Yến, Trần Quốc Thao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  428.007
 
1

Truy cập nhanh danh mục