Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Bài giảng công nghệ sản xuất đồ uống
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  663
 
Vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.001579
 
Công nghệ sản xuất đồ uống
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  663
 
Vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Thực hành hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thực hành hóa sinh môi trường
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Hóa sinh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thực hành vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục