Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 71 kết quả
Nghiên cứu quy trình sản xuất snack khoai mì
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quá trình sử dụng sóng siêu âm để nâng cao tỉ lệ thu hồi và phân tích khả năng kháng oxy hóa và phân tích tha...
Tác giả: Hồng Thanh Ngọc, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát lựa chọn dung môi trích ly và phân tích thành phần kháng oxy hóa của dịch trích lipid từ rong nâu bằng phương p...
Tác giả: Lê Mạnh Tường, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hóa sinh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thực hành vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung dịch đậu xanh nảy mầm
Tác giả: Phạm Văn Nhường, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  637.146
 
Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết và các cao phân đoạn từ cây lan 1 lá (nervilia aragoana)
Tác giả: Trịnh Kim Thảo, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  584.4
 
Nghiên cứu sản xuất nước uống chức năng từ rong mơ
Tác giả: Nguyễn Như Huỳnh, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu sản xuất trà túi lọc chức năng từ rong mơ
Tác giả: Từ Hoàng Yến, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất snack từ rong nâu sargassum polycystum
Tác giả: Đỗ Phương Vy, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục