Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 71 kết quả
Hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Nghiên cứu thu nhận và đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết rong nâu thu từ vùng biển Ninh Thuận
Tác giả: Vũ Văn Linh, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  579.88
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất trà túi lọc từ cây sâm Parietaria debilis Forst.f
Tác giả: Lê Hàn Ni, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.94
 
Đánh giá khả năng kháng nấm của cao chiết từ phân đoạn phân cực rong mơ "Sargassum"
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình tạo mầm của hạt đậu trắng và ứng dụng trong sản xuất bột đậu trắng nảy mầm
Tác giả: Cao Thị Hà, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.726
 
Nghiên cứu quá trình tạo mầm hạt đậu xanh và ứng dụng sản xuất bột đậu xanh nảy mầm
Tác giả: Trần Thị Uyên, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.726
 
Thực hành vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết và các cao phân đoạn từ cây lan một lá Nervilia Aragoana
Tác giả: Trịnh Kim Thảo, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu sản xuất nước uống chức năng từ rong mơ
Tác giả: Nguyễn Như Huỳnh, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.6
 
Nghiên cứu sản xuất trà túi lọc chức năng từ rong mơ
Tác giả: Từ Hoàng Yến, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.94
 

Truy cập nhanh danh mục