Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh
Tác giả: Lê Thị Mừng, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Kiều Trang, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH SXTMDV Kiều An
Tác giả: Bùi Thị Huyền, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP An Ánh Hùng
Tác giả: Phạm Hồng Oanh, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Trà Mi, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.73
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Toàn Cầu Xan
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại cơ khí Tân Thanh
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm điện tại Cty CP Nhiệt Điện Bà Rịa tháng 12/2014
Tác giả: Phạm Thị Phương Kiều, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Điện Cơ Tiến Phát
Tác giả: Lương Thị ý Nhi, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1

Truy cập nhanh danh mục