Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Hóa kỹ thuật môi trường
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích : Bài giảng
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và tỉ lệ men giống / cơ chất đến quá trình phân hủy kị khí hỗn hợp dầu thải thực vật từ hệ t...
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Thực hành hóa kỹ thuật môi trường
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Kỹ thuật xử lý nước cấp
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
Thực hành hóa kỹ thuật môi trường
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Hóa môi trường
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Hóa kỹ thuật môi trường
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Kỹ thuật xử lý nước cấp
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
Hóa môi trường (SỬ DỤNG CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC)
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục