Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 95 kết quả
Công nghệ sản xuất sạch hơn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Sản xuất sạch hơn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7
 
Cơ sở công nghệ môi trường
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628
 
Công nghệ sản xuất sạch hơn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7
 
Môi trường đất
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7396
 
Bài giảng Quản lý chất thải rắn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.44068
 
Thực hành độc học môi trường
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  571.95
 
Nghiên cứu, thiết kế xây dựng thư viện phim và phóng sự môi trường phục vụ cho công tác giảng dạy và truyền thông môi tr...
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  363.7007
 
Nghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác của cây dầu mè (Jatropha Curcas L.)
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Thực hành Độc học môi trường : Bài giảng
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.95
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục