Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 96 kết quả
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho dây chuyền sản xuất bia công ty TNHH Sabmiller Việt Nam
Tác giả: Châu Văn Tùng, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho một số cơ sở sản xuất giấy tái sinh trên địa bàn Q.Bình Tân TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngân, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thủ Đức
Tác giả: Phan Thị Kim Phượng, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu sản xuất phân compost từ vỏ tiêu đen phục vụ cho nông nghiệp
Tác giả: Đinh Tấn Hải, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuât mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bìn...
Tác giả: Đỗ Huỳnh Hải Yến, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế mạng lưới cấp nước quận 10
Tác giả: Huỳnh Anh Phương, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện trạng thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 1 - TP.HCM và đề xuất biện pháp cải thi...
Tác giả: Bùi Châu Kim Phúc, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Xử lý nước thải tinh bột khoai mì bằng bèo lục bình
Tác giả: Huỳnh Thị Thuận, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho công ty TNHH Hài Mỹ - Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu vực phía bắc huyện Tân Uyên - Bình Dương với công suất Q=20000m3/ngày
Tác giả: Thái Nguyễn Minh Phương, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục