Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Kinh nghiệm nuôi trăn
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.396
 
Kỹ thuật nuôi và kinh doanh Yến hót, Yến phụng, Bạc má, Sắc nhật, Bảy màu, Hút mật
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Nghệ thuật nuôi chim họa mi
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Nghệ thuật nuôi chim khướu
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Nuôi dạy gia súc gia cầm nuôi chó kiểng
Tác giả: Việt Chương,
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  636.70887
 
Phương pháp nuôi trâu thịt - trâu sữa
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.293
 
Phương pháp nuôi gà sao
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Nxb Tp Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Kỹ thuật nuôi heo rừng lai
Tác giả: Việt Chương, Nguyễn Việt Thi
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục