Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.0156264 giây)
Ariya Cam trường ca Chăm
Tác giả: Inrasara
Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Sử thi Akayet Chăm
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Văn hóa - xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại
Tác giả: Inrasara
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.09597
 
Văn học Chăm khái luận : Nghiên cứu, phê bình văn học
Tác giả: Inrasara
Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Tháp nắng : Thơ và trường ca
Tác giả: Inrasara
Hà Nội: Hội văn học, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
Những cuộc đi và cái nhà : tùy bút
Tác giả: Inrasara
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9228
 
Sinh nhật cây xương rồng
Tác giả: Inrasara
Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
Văn học dân gian ca dao - tục ngữ - thành ngữ - câu đố Chăm
Tác giả: Inrasara
Hà Nội: Sân khấu, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Sử thi Chăm. Quyển 3
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Sử thi Chăm. Quyển 2
Tác giả: 
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục