Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.029968 giây)
Marketing 5.0 : technology for humanity / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan
Tác giả: Philip Kotler
New Jersey: Wiley, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.8
 
Marketing insights from A to Z [electronic resource] : 80 concepts every manager needs to know
Tác giả: Philip Kotler
Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.8
 
Marketing Management : Millenium Edition
Tác giả: Philip Kotler
Boston: Pearson Custom Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.8
 
Marketing căn bản
Tác giả: Philip Kotler
TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 380.1
 
Quản trị Marketing
Tác giả: Philip Kotler
Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.8
 
Ten Deadly Marketing Sins : Signs and solutions
Tác giả: Philip Kotler
Canada: John Wiley and Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.8
 
Marketing Insights from A to Z : 80 Concepts Every Manager Needs to Know
Tác giả: Philip Kotler
: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.8
 
Marketing management
Tác giả: Philip Kotler
Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.8
 
Principles of marketing / elektronisk ressurs
Tác giả: Philip Kotler
Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.8
 
Đối mặt tư bản
Tác giả: Philip Kotler
TPHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 330.122
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục