Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6100062 giây)
Leadership : theory, application, & skill development,
Tác giả: Lussier Robert N,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWestern Cengage Learning , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0324596553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 98943 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục