Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.4100454 giây)
Apple Aperture 3 [electronic resource] : a workflow guide for digital photographers
Tác giả: McMahon Ken,
Thông tin xuất bản: Oxford : Focal , 2010
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0240521781
ID: 31597 Định dạng: PDF
Apple Aperture 2 [electronic resource] : a workflow guide for digital photographers
Tác giả: McMahon Ken,
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 9780240520391
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 48888 Định dạng: PDF
Apple Aperture 3 [electronic resource]
Tác giả: McMahon Ken,
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 9780240521787
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 74383 Định dạng: PDF
PaintShop Photo Pro X3 for photographers [electronic resource]
Tác giả: McMahon Ken,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Focal , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 024052165X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77683 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục