Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.4600335 giây)
Các bảng tra để tính toán bản đàn hồi hình chữ nhật
Tác giả: VL SADURSKI,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục