Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.4599591 giây)
Computer Vision Metrics: Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Scott Krig,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781430259299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục