Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6600038 giây)
Social Work, Sociometry, and Psychodrama : Experiential Approaches for Group Therapists, Community Leaders, and Social W...
Tác giả: Giacomucci Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại: 616.891523
ISBN: 9789813363427
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer Vision Metrics : Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Krig Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN: 9781430259305
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pro Git (Second Edition)
Tác giả: Chacon Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781484200766
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Freshwater Microplastics: Emerging Environmental Contaminants?
Tác giả: Scott Lambert,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 628.168
ISBN: 9783319616148
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer Vision Metrics [electronic resource] : Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Krig Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 9781430259305
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Improving Potassium Recommendations for Agricultural Crops
Tác giả: Murrell T Scott,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783030591977
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Critical Landscape Planning during the Belt and Road Initiative [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại: 304.2
ISBN: 9789811640674
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục