Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Việt Nam văn hóa sử cương
Tác giả: Đào Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  306.09597
 
Lịch sử cổ đại Việt Nam
Tác giả: Đào Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Chữ Nôm nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến
Tác giả: Đào Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Hán Việt : Từ điển giản yếu
Tác giả: Đào Duy Anh, Phan Bội Châu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  495.1395922
 
Đại Việt sử ký toàn thư : in theo bản in của nhà xuất bản Khoa học và Xã hội năm 1971-1972. Trọn bộ
Tác giả: Huy Giu Cao, Đào Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Đại Nam thực lục . tập 1
Tác giả: Đào Duy Anh, Nguyễn Ngọc Tỉnh
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7029
 
Đại Nam thực lục. tập 2
Tác giả: Đào Duy Anh, Đỗ Mộng Khương, Ngô Hữu Tạo, Nguyễn Danh Chiên, Nguyễn Mạnh Duân, Nguyễn Thế Đạt, Phạm Huy Giu, Trương Văn Chinh
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7029
 
Đại Nam thực lục. Tập 3
Tác giả: Đào Duy Anh, Đỗ Mộng Khương, Hoa Bằng, Ngô Hữu Tạo, Nguyễn Mạnh Duân, Nguyễn Thế Đạt, Phạm Huy Giu, Trần Huy Hân, Trương Văn Chinh
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7029
 
1

Truy cập nhanh danh mục