Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Giáo trình khai thác dữ liệu : Data Mining
Tác giả: Đỗ Phúc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Giáo trình khai thác dữ liệu
Tác giả: Đỗ Phúc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.312
 
Giáo trình phân tích dữ liệu lớn
Tác giả: Đỗ Phúc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.312
 
Phân tích quan hệ công việc của các cá nhân trong quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp
Tác giả: Trần Văn Trà, Đỗ Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Tìm tầm ảnh hưởng của bài báo khoa học trong mạng trích dẫn
Tác giả: Phan Hồng Trung, Đỗ Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Trực quan hóa, hệ thống và phân tích đặc điểm tương đồng của học sinh
Tác giả: Nguyễn Minh Phương, Đỗ Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Phân tích ý kiến về sản phẩm của doanh nghiệp qua thông tin trên Internet
Tác giả: Lê Hồ Ngạn, Đỗ Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm đường túi Biên Hòa trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Đỗ Phúc Huy, Huỳnh Minh Triết
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Dự báo mực nước sông Nhà bè theo tiếp cận khai phá dữ liệu chuỗi thời gian
Tác giả: Vũ Khánh Tường Vân, Đỗ Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Truy hồi thông tin theo ontology trên nền tính toán phân tán Hadoop
Tác giả: Phạm Thế Anh Phú, Đỗ Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục