Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Giáo trình vật lý đại cương. Tập 1 - Cơ- nhiệt
Tác giả: Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530
 
Nghiên cứu và ứng dụng của Quadcopter trong giám sát cứu hộ
Tác giả: Đỗ Quốc Huy, Phạm Quốc Phương, Phan Tú Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.1326
 
Vật lý đại cương. Tập 1- Cơ nhiệt
Tác giả: Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530
 
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++
Tác giả: Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Thành Công, Trần Nghi Phú
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tin và Truyền Thông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.133
 
Giáo trình vật lý đại cương. Tập 2- Điện từ-Quang sóng
Tác giả: Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  530
 
Vật lý điện từ
Tác giả: Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  537
 
Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng trên xe ô tô
Tác giả: Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Đỗ Minh Triết, Nguyễn Thanh Huy, Trần Phan Minh Hiếu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.271
 
1

Truy cập nhanh danh mục