Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Ký văn học và ký báo chí
Tác giả: Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.922803
 
Viết báo như thế nào?
Tác giả: Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
100 câu hỏi về cách viết báo
Tác giả: Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Lý Luận Chính trị, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Kế toán chi phí giá thành : lý thuyết, bài tập & bài giải
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.42
 
Phân tích và dự báo kinh doanh : Lý thuyết, bài tập và bài giải câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn thực hành chi tiết bằng ex...
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Giáo trình bóng đá : sách dùng cho sinh viên đại học Thể dục Thể thao
Tác giả: Trần Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.334
 
Kế toán Mỹ : Lý thuyết và bài tập
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Phân tích báo cáo tài chính : lý thuyết, bài tập và bài giải
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.3
 
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán : Lý thuyết và bài tập
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.8333
 
Kế toán tài chính : Lý thuyết và bài tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán-kiểm toán - Đã cập nhật chế độ kế toán ...
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục