Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Ứng dụng UPFC điều khiển công suất trong hệ thống truyền tải lưới điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Áp dụng mạng Neuron điều khiển công suất truyền tải trên đường dây AC với thiết bị SVC
Tác giả: Hồ Quốc Việt, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển mạng Neuron nhân tạo trong truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) và áp dụng trong hệ th...
Tác giả: Đinh Hoàng Bách, Nguyễn Văn Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31912
 
Thiết kế hệ thống bảo vệ và xây dựng cấu trúc mạng sử dụng IEC 61850
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Hệ thống giám sát và quản lý năng lượng từ xa
Tác giả: Nguyễn Năng Toại, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển chiếu sáng dùng giải thuật fuzzy logic
Tác giả: Nguyễn Cao Trí, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Nghiên cứu bộ điều khiển Pid kiểm soát vi khí hậu trong nhà kính
Tác giả: Nguyễn Văn Huấn, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Xây dựng bộ điều khiển kiểm soát tần số- điện áp và phối trộn nhiên liệu của máy phát điện sử dụng Biogas
Tác giả: Nguyễn Phước Tín, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Tích hợp hệ thống GIS/SCADA/DMS gia tăng hiệu quả hoạt động lưới điện phân phối
Tác giả: Võ Trọng Hùng, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Điều khiển hộ tiêu thụ (DSM) bằng thuật toán PSO
Tác giả: Vũ Hồng Dân, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31210151
 
1

Truy cập nhanh danh mục