Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
毎日の聞きとり50日 (上) 初級日本語聴解練習 = : Everyday Listening in 50 Days: Listening Tasks for Beginners - Vol.1
Tác giả: 三井 昭子, 太田 淑子, 柴田 正子, 牧野 恵子
Xuất bản: Tokyo: 凡人社, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.683
 
毎日の聞きとり50日(下) 初級日本語聴解練習 = : everyday listening in 50 days. Vol. 2 : listening tasks for beginners
Tác giả: 三井昭子, 太田淑子, 柴田正子, 牧野恵子
Xuất bản: Tokyo: , 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.683
 
新・毎日の聞きとり50日(上) : 中級日本語音声教材 = : Everyday listening in 50 days : listening tasks for intermediate students
Tác giả: 三井 昭子, 太田 淑子, 宮城 幸枝, 柴田 正子, 牧野 恵子
Xuất bản: Tokyo: 凡人社, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.683
 
新・毎日の聞きとり50日 (上): 中級日本語音声教材 = : Everyday listening in 50 days : listening tasks for intermediate students
Tác giả: 三井 昭子, 太田 淑子, 宮城 幸枝, 柴田 正子, 牧野 恵子
Xuất bản: Tokyo: 凡人社, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.683
 
中級日本語音声教材 新・毎日の聞きとり50日下 = : Everyday listening in 50 days : listening tasks for intermediate students
Tác giả: 三井 昭子, 太田 淑子, 宮城 幸枝, 柴田 正子, 牧野 恵子
Xuất bản: Tokyo: 凡人社, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.683
 
中級日本語音声教材 新・毎日の聞きとり50日 上
Tác giả: 宮城 幸枝, 三井 昭子, 太田 淑子, 柴田 正子, 牧野 恵子
Xuất bản: Japan: Bonjinsha, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục