Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Mô hình hóa môi trường
Tác giả: Bùi Tá Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.70011
 
Bài giảng Tin học môi trường
Tác giả: Bùi Tá Long
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.700285
 
Mô hình hóa môi trường
Tác giả: Bùi Tá Long
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.70011
 
Mô hình, Mô hình hóa và mô hình hóa các quá trình môi trường
Tác giả: Bùi Tá Long
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.70011
 
Hệ thống thông tin môi trường
Tác giả: Bùi Tá Long
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: , 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.700285
 
Mô hình hóa môi trường
Tác giả: Bùi Tá Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  363.70011
 
Ứng dụng ảnh viễn thám để đánh giá thiệt hại do lũ - áp dụng điển hình tại tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang, Bùi Tá Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Bước đầu ứng dụng mô hình phân chia lợi ích trong khai thác lưu vực sông - áp dụng cho lưu vực sông Đồng Nai
Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Dung, Bùi Tá Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Bước đầu ứng dụng mô hình Tisap đánh giá tình hình phát thải khí SO2 tại một số KCN trên địa bàn TP.HCM
Tác giả: Đinh Thị Diễm Hương, Bùi Tá Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Ứng dụng GIS nâng cao hiệu quả công tác thanh tra môi trường tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Phạm Thị Minh, Bùi Tá Long
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục