Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Lễ tân ngoại giao
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  327.2
 
Quản trị chất lượng dịch vụ
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Quản trị chất lượng dịch vụ
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Thương mại điện tử trong du lịch
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Thống kê du lịch
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự quay lại của du khách tại thành phố Đà Lạt
Tác giả: Phạm Diễm Quỳnh, Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  338.4791
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ (7P) nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến tham quan du lịch tại đảo Lý S...
Tác giả: Lê Thị Dương, Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  338.47910688
 
Quản trị tài chính du lịch
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo, Đỗ Thị Ninh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910681
 
Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách du lịch về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside
Tác giả: Vũ Thị Trang Đài, Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng và ý định quay lại của du khách quốc tế đối với Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phước, Bùi Trọng Tiến Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  658.812
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục