Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.020047 giây)
Oracle database foundations [electronic resource]
Tác giả: Bob Bryla
San Francisco Calif London: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.7585
 
OCP Oracle database 11g [electronic resource] : administration II exam guide (exam 1Z0-053)
Tác giả: Bob Bryla
New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7575
 
Oracle9i DBA Jumpstart
Tác giả: Bob Bryla
San Francisco: Sybex, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc: 005.7585
 
OCP
Tác giả: Bob Bryla
: SYBEX, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
Beginning PHP and Oracle : from novice to professional
Tác giả: W. J Gilmore
Berkeley CA: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.2762
 
OCA : Oracle Application Server 10g administration I : study guide
Tác giả: Bob Bryla
Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 005.7585
 
OCA/OCP : Oracle9i DBA Fundamentals I : study guide
Tác giả: Biju Thomas
San Francico: Sybex, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.75
 
OCP : Oracle 10g Administration II Study Guide
Tác giả: Doug Stuns
: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7565
 
1

Truy cập nhanh danh mục