Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0199698 giây)
OCA : Oracle 10g administration I : study guide
Tác giả: 
San Francisco Calif London: SYBEX, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7585
 
OCP : Oracle8i DBA SQL and PL/SQL study guide
Tác giả: Chip Dawes
San Francico: Sybex, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7585
 
OCA/OCP : introduction to Oracle9i SQL : study guide
Tác giả: Chip Dawes
San Francico: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7585
 
OCA/OCP : Introduction to oracle9i SQL study guide
Tác giả: Biju Thomas
Alameda: Sybex Incorporated, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 005.7585
 
Oracle PL/SQL language : pocket reference
Tác giả: Steven Feuerstein
Beijing Sebastopol: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.75
 
Oracle PL/SQL language : pocket reference
Tác giả: Steven Feuerstein
Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.7585
 
Oracle PL/SQL language : pocket reference
Tác giả: Steven Feuerstein
Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7585
 
Oracle PL/SQL language pocket reference
Tác giả: Steven Feuerstein
Beijing: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.7575
 
1

Truy cập nhanh danh mục