Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Richard Brason - Đường ra biển lớn = losing my virginity: how i survived, had fun, and made a fortune doing business my ...
Tác giả: Richard cBrason, Nghiêm Huyền, Chu Hồng Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.04092
 
Chu Hồng Y và Qihoo 360 : Bí quyết kiến tạo sản phẩm tuyệt hảo
Tác giả: Chu Hồng Y, Đặng Hồng Quân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 2
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : Kinh doanh thành công
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 1
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Tác giả: Chu Đồng Thanh, Chu Hồng Thanh, Đặng Minh Tuấn, Lã Khánh Tùng, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Văn, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Vũ Trọng Hách
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  345.02323
 
1

Truy cập nhanh danh mục