Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Hội nghị khoa học công nghệ sinh học thực vật trong công tác nhân giống và chọn tạo giống hoa = : Scientific conferences...
Tác giả: Dương Tấn Nhựt
Xuất bản: TPHCM: Nông nghiệp, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.5382
 
Hệ thống nuôi cấy lớp mỏng tế bào : trong nghiên cứu tái sinh, nhân giống và chuyển gene thực vật
Tác giả: Dương Tấn Nhựt
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.5382
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 2
Tác giả: Dương Tấn Nhựt
Xuất bản: TP HCM: Nông nghiệp, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.6
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 5 : Sách chuyên khảo
Tác giả: Dương Tấn Nhựt
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.6
 
Công nghệ sinh học thực vật. Tập 1
Tác giả: Dương Tấn Nhựt
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.6
 
Công nghệ sinh học thực vật nghiên cứu cơ bản và ứng dụng . tập 1 = Plant Biotechnology Basic research and application
Tác giả: Dương Tấn Nhựt,
Xuất bản: TPHCM: Nông nghiệp, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Nghiên cứu phát sinh cơ quan từ mô sẹo lá cây dầu mè (Jatropha curcas L)
Tác giả: Bùi Văn Thế Vinh, Dương Tấn Nhựt, Thái Xuân Du
Xuất bản: TPHCM: Đại học Khoa học Tự nhiên, 2010
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  571.5382
 
Ảnh hưởng của nano bạc lên quá trình khử trùng mẫu trong vi nhân giống cây hoa african violet (saintpaulia ionanthah. we...
Tác giả: Dương Bảo Trinh, Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Phúc Huy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu quá trình phát sinh phôi vô tính sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) phục vụ công tác nhân giống
Tác giả: Bùi Văn Thế Vinh, Dương Tấn Nhựt, Đỗ Khắc Thịnh
Xuất bản: TPHCM: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 
1

Truy cập nhanh danh mục