Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Cơ nhiệt đại cương
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
Bài tập Cơ nhiệt đại cương
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
Quang đại cương
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  535
 
Xây dựng để trường tồn : Các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ đại và hàng đầu thế giới
Tác giả: Jim Collins, Jerry IPorras, Nguyễn Dương Hiếu
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Kiểm soát quản trị các nguyên tắc, chính sách và thực hành về quản trị công ty và cơ chế kiểm soát quản lý = Corporate g...
Tác giả: Bob Tricker, Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.422
 
Hơn cả tin tức tương lai của báo chí = beyond news the future of journalism
Tác giả: Mitchell Stephens, Hiếu Trung, Kim Phượng, Dương Hiếu
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Dẫn dắt lãnh đạo chứ không quản lý = : Leading
Tác giả: Alex Ferguson, Michael Moritz, Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.334092
 
Phiêu lưu trong thế giới Marketing = : My adventures in marketing
Tác giả: Philip Kotler, Nguyễn Dương Hiếu, Phan Thị Thùy Vi
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  381
 
Các cuộc chiến tranh tiền tệ nguyên nhân tạo ra khủng hoàng toàn cầu tiếp theo = Currency wars
Tác giả: James Rickards, Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.4
 
Vĩ đại do lựa chọn = : Great by choice
Tác giả: Jim Collins, Morten T Hansen, Nguyễn Dương Hiếu, Tô Tưởng Quỳnh
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.409
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục