Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.0200096 giây)
The XP files : Windows hidden tools for secure sharing, communication, and collaboration
Tác giả: Guy Hart-Davis
New York: McGrawHillOsborne, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.4469
 
Integrating Macs into Windows networks [electronic resource]
Tác giả: Guy Hart-Davis
New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.165
 
iPad & iPhone administrator's guide : enterprise deployment strategies and security solutions [electronic resource]
Tác giả: Guy Hart-Davis
New York NY: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.68
 
Iwork '09 portable genius
Tác giả: Guy Hart-Davis
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.5
 
How to do everything with Microsoft Office Excel 2003
Tác giả: Guy Hart-Davis
New York: McGraw HillOsborne, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.54
 
Mastering Windows XP
Tác giả: Guy Hart-Davis
San Francico: Sybex, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.4469
 
Adobe creative suite : keyboard shortcuts
Tác giả: Guy Hart-Davis
Emeryville: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 006.68
 
Mac OS X Panther QuickSteps
Tác giả: Guy Hart-Davis
California: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.446
 
How to do everything with your iPod
Tác giả: Guy Hart-Davis
Osborne: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.5
 
How to do everything with Microsoft Office Excel 2003
Tác giả: Guy Hart-Davis
Osborne: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục