Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.0156255 giây)
Từ ngữ ngoại thương Anh -Việt chuyên dùng = English -Vietnamese foreign trade terms: classified by professional topic
Tác giả: Hà Nam
TPHCM: TPHCM, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 382.03
 
Từ điển Anh - Việt dệt - da - may = English Vietnamese Dictionary of Textile - Leather - Garment
Tác giả: Hà Nam
TPHCM: TPHCM, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 677.03
 
Từ điển Anh - Việt Xây dựng và Địa ốc = English - Vietnamese dictionary of construction and real estate
Tác giả: Hà Nam
Cà Mau: Mũi Cà mau, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 624.03
 
Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 658.049
 
Kỹ năng làm việc. T.2
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 158
 
Kỹ thuật thương lượng bảy bước respect
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 158
 
Kỹ năng làm việc . T.1
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 158
 
Sách chuyên khảo đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam nhìn từ phía khách hàng
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Tài chính, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.812
 
Giáo trình cao học quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.049
 
Giáo trình Marketing du lịch
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.47910688
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục