Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.0200028 giây)
Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 658.049
 
Kỹ năng làm việc. T.2
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 158
 
Kỹ thuật thương lượng bảy bước respect
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 158
 
Kỹ năng làm việc . T.1
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Hà Nội: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc: 158
 
Sách chuyên khảo đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam nhìn từ phía khách hàng
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Tài chính, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.812
 
Giáo trình cao học quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.049
 
Giáo trình Marketing du lịch
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.47910688
 
Sách chuyên khảo tránh và khắc phục những sai sót trong việc thực hiện luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý tại Việt N...
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Hà Nội: Tài chính, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 808.066658
 
Giáo trình hệ thống thông tin quản trị - từ góc nhìn kinh doanh
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Hà Nội: Tài chính, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4038011
 
Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 647.95
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục