Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.015625 giây)
Văn hóa gia tộc Raglai góc nhìn từ nghệ nhân
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.09597
 
Nhóm lễ - hội Rija của người Chăm tỉnh Ninh Thuận
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
Hai dị bản lễ hội truyền thống cổ kính-độc đáo : Bbâk Akoq Padai - Budhi Atâu ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Th...
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
Lễ tang của người Raglai cực Nam Trung Bộ
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 393.09597
 
Pô Anai Tang di tích, lễ hội của người Raglai
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
Văn hóa phi vật thể Raglai những gì chúng ta còn ít biết đến?
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.09597
 
Hát - kể truyện cổ Raglai
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Đặc trưng văn hóa nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận
Tác giả: 
Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Văn hóa - nghệ thuật dân gian làng chài Sơn Hải tỉnh Ninh Thuận
Tác giả: Nguyễn Hải Liên
Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Lễ hiến tế trâu của người Chăm Ninh Thuận
Tác giả: Hải Liên
Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 394.269597
 
1

Truy cập nhanh danh mục