Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 168 kết quả
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sản xuât mía đường công ty TNHH MK Sugar Việt Nam, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bìn...
Tác giả: Đỗ Huỳnh Hải Yến, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quy trình chẩn đoán bệnh viêm gan siêu vi B bằng phương pháp Real - time PCR
Tác giả: Võ Thị Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Công nghệ sản xuất sạch hơn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Hướng dẫn sử dụng Access 97 trên Windows 95 & Windows 98
Tác giả: Nguyễn Thành An, Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
Sản xuất sạch hơn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7
 
Cơ sở công nghệ môi trường
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628
 
Công nghệ sản xuất sạch hơn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7
 
Môi trường đất
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7396
 
Bài giảng Quản lý chất thải rắn
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.44068
 
Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  915.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục