Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Trách nhiệm bảo vệ môi trường
Tác giả: Hoàng Phúc
Xuất bản: H: Lao Động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Thiết kế, thi công mô hình giám sát ao hồ nuôi cá thông qua thiết bị báo sim900A
Tác giả: Nguyễn Hoàng PhúcNguyễn Hoàng Phúc
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ( LIC) tại ngân hàng Đại Dương chi nhánh Sài Gòn
Tác giả: Đỗ Hoàng Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu một số sản phẩm từ trái xoài
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Xích Liên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu và thiết kế mô hình UPS thông minh
Tác giả: Phan Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Thiết kế chung cư Phan Xích Long
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình dương
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Thu Hiền
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  657.458
 
Thiết kế, thi công mô hình giám sát ao hồ nuôi ca thông qua thiết bị SIM900A
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.8
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại xí nghiệp khai thác dầu khí "vietsovpetro"
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.3
 
Đánh giá tình hình ô nhiễm nguồn nước và tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của sông Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Lê Hoàng Phúc, Trần Ánh Dương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  363.7394
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục